РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областен съвет  по сигурността (изменен от Областен съвет по сигурност и управление при кризи) на заседание на 06.06.2011 г.)

Акт за създаване:

Заповед № ОСК-03-01-197 от 30.10.2013 г.(последната актуална). 

 

Правилник/правила за работа:

Правилник ОСК-03-02-01 за състава и функциите на Областен съвет по сигурност.

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Протокол заседание 19.03.2015 г.

 

Председател/секретар:

Областен управител
В.Станков