РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Акт за създаване:

Писмо № 02-19-169/01.09.2004г.на Министъра на ДА и въз основа Програма за изпълнение на Национална стратегия за противодействие на корупцията 2004-2005

 

Председател: Росен Цветков – заместник-областен управител на област Габрово
Секретар: Веселина Георгиева – младши експерт в  Областна администрация – Габрово
Членове:
1. Александър Александров – зам. - адм. ръководител, зам.- окръжен прокурор в  Окръжна прокуратура - Габрово;
2. Пламен Попов - съдия в Окръжен съд - Габрово;
3. Иван Цонков - административен ръководител - председател на Административен съд – Габрово;
4. Илиян Кръстев - началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност” към  ОД на МВР – Габрово;
5. Светозар Хинтоларски -началник на Митническо бюро - Габрово;
6. Красимир Димитров - главен юрисконсулт в отдел „Обжалване” на НАП - Габрово;
7. Николай Колев - директор на КОНПИ, ТД - Велико Търново

8. Полина Тихова - секретар на община Габрово;
9. Румяна Дъчева - секретар на община Севлиево;
10. Мирослава Лилова - секретар на община Дряново;
11. Николинка Николова - заместник кмет на община Трявна;
12. Минка Минчева – главен редактор във вестник "Росица" - Севлиево;
13. Юлия Влаева - началник отдел „Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване” на РУО – Габрово;
14. д-р Ирина Моровякова – заместник - директор на РЗИ – Габрово;
15. д-р Светослав Спасов - директор на ОДБХ – Габрово;
16. д-р Светла Пашова - председател на РК на Български лекарски съюз – Габрово;
17. Катя Колева - директор Дирекция „Инспекция по труда” - Габрово;
18. Лиляна Хранова - Петкова - главен секретар в ОД „Земеделие” - Габрово;
19. Галина Михнева - изпълнителен директор на ГТПП;
20. Александър Петров -  началник  ОО „Автомобилна администрация” – Габрово;
21. инж. Лунка Караиванова - инспектор в РО „Национален строителен контрол”- Габрово;
22. Велина Минкова - Тотева – експерт в  КСБ Габрово;
23. Митко Митов - член на КС на ГД „ДНЕС”;
24. доц. д-р инж. Марин Маринов - Председател на Контролния съвет на ТУ-Габрово;
25. Таня Сотирова - председател на Студентски съвет ТУ – Габрово.
26. Маргарита Стоянова – журналист, член на СБЖ – Габрово

 

Общи документи

Състав

 

Документи 2010 г.

Документи 2011 г.
Документи 2012 г.

Документи 2013 г.

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.