РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Структура

Ръководител

Телефон/факс

E-mail

1

МЗ

Регионална здравна инспекция

д-р Николай Пенчоков

Директор

+359 66 840 600

Ф.:+359 66 808 936

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

2

МЗ + ОБЩИНА ГАБРОВО

МБАЛ “Д-р Т.Венкова”

Нели Савчева

Изп.директор

+359 66 800 243

mbalgab©gmail.com

3

НЗОК

Районна здравноосигурителна каса

Захари Дошков

Директор

+359 66 819 526

ф. +359 66 819 523

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

4

МРРБ

Териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Елена Чакалова

Началник отдел

+359 66 80 88 07

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

5

МРРБ

ДНСК

РДНСК – Северен Централен район

Сектор Габрово

Евгения Живкова

Началник на сектор – Габрово

+359 66 80 13 71;

+359 66 80 13 67

ф. +359 66 80 13 76

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

6

МРРБ

ВиК

Владимир Василев

Управител

+359 66 80 05 00

ф.+359 66 80 11 78

http://www.vikgb.com

7

МРРБ

АГКК

Служба по геодезия, картография и кадастър

Нели Славчева,

Началник

+359 66 801644

ф. +359 66 86 03 73

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

8

МРРБ

Агенция „Пътна инфраструктура”

Областно пътно управление

Деян Георгиев

Директор

+359 66 80 69 30

ф. +359 66 80 59 96

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

9

МТСП

Дирекция “Бюро по труда”

Лена Енева

Директор

+359 66 80 56 81;

+359 66 80 45 26;

ф. +359 66 80 85 46

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

11

МТСП

Регионална дирекция “Социално подпомагане”

Нели Баракова

Директор

+359 66 807 247

ф. +359 66 80 68 49

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

12

МТСП

Дирекция “Инспекция по труда”

Катя Колева

Директор

+359 66 80 46 83;

+359 66 80 68 89;

ф. +359 66 80 68 53

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

13

НОИ

Регионално управление „Соц.осигуряване”

Тодор Костов

Директор

+359 66 81 37 10;

+359 66 81 37 01-секр.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

14

МОМН

Регионален инспекторат по образование - Габрово

Георги Маринов

Началник

+359 66 80 54 11,

+359 66 80 68 53

ф. +359 66 80 68 53

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

15

МОМН

Национален педагогически център

Регионален център - Габрово

Евалдина Ковачева

Ръководител

+359 66 80 50 78

ф. +359 66 80 50 78

16

Ученически отдих и спорт” ЕООД – София,отдел Габрово

Светлана Стефанова

+359 66 80 33 89

17

Студентски столове и общежития” ЕАД – клон Габрово

Мария Атанасова

+359 66 80 06 31

ф. +359 66 80 06 31

18

Музей на образованието

Мая Карагьозова

Директор

+359 66 80 04 40

ф. +359 66 80 07 70

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

19

МТИТС

ИА „Автомобилна администрация”

Областен отдел КД-ДАИ

Началник отдел

+359 66 80 71 80

ф. +359 66 80 77 35

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

20

МЗХ

Изпълнителна агенция по горите

Северно централно горско предприятие

Цветелин Милано

Директор

+359 66 800 077;

+359 66 80 87 48;

ф. +359 66 80 56 43

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

21

МЗХ

ДФ „Земеделие”

Областна дирекция

Минчо Минчев

Директор

+359 66 81 99 10

ф. +359 66 81 99 11

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

22

МЗХ

ОД “Земеделие”

Сашко Станчев

Директор

+359 66 80 41 68

ф. +359 66 80 15 51

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

23

МЗХ

НССЗ

Областна дирекция за съвети в земеделието – Северен Централен

Офис - Габрово

Даниел Денчев

Директор

+359 66 80 70 41

ф. +359 66 80 70 41

24

МЗХ

Регионална служба „КТИ”

Йордан Иванов

Началник

+359 66 80 36 72

ф. +359 66 80 36 72

25

МЗХ

БАПХ

Областна дирекция по безопасност на храните

Светослав Спасов

Директор

+359 66 80 65 37

ф. +359 66 80 17 79

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

26

МЗХ

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Териториално звено – Габрово

Красен Колев

Началник

+359 66 80 05 04

ф. +359 66 80 05 04

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

27

МФ

ТД на НАП

Драгомир Кунев

Директор

+359 66 80 07 00

ф.+359 66 80 07 10

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

28

МФ

Митническо бюро

Светозар Хинтоларски

Началник

+359 66 800 602

+359 66 800 600

29

МИЕТ

Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция – Русе, звено Габрово

Здравка Димитрова

+359 66 80 88 21

ф. +359 80 88 21

30

МВР

Областна дирекция полиция

Борислав Бончев

Директор

+359 66 80 02 22

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

31

МВР

РУМВР

Николай Спасов

Началник

+359 66 80 08 60

32

МВР

Звено „Пожарна безопасност и спасяване”

Георги Русинов

Ръководител звено

+359 66 80 01 60

33

МВР

КАТ – Пътна полиция

Христо Колев

Началник сектор

35

МО

Регионален военен сектор

Подп.Кристиан Гранджан

Началник отдел

+359 66 80 54 10;

36

МОСВ

Дирекция НП “Централен балкан”

Директор

+359 66 80 12 78

ф. +359 66 80 12 77

37

МЗХ

Държавна агенция по горите

РДГ – В.Търново

Дирекция ПП “Българка”

Директор

+359 66 80 88 57

ф. +359 66 80 88 57

49

Отдел „Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Териториален държавен архив“ - Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“

Стефка Василева

началник -отдел

+359 66 80 35 69;

ф. +359 66 80 35 69

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

40

НСИ – пряко подчинение на Министерски съвет

ТСБ – СЕВЕР

ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ГАБРОВО“

Георги Цветков

началник отдел

+359 66 81 97 22;

ф. +359 66 80 03 20

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

41

Сметна палата

ИРМ - Габрово

+359 66 80 49 46


42

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Регионален отдел към Главна дирекция “Метрологичен надзор”

Божидар Цанев

Началник

+359 66 80 13 43

+359 66 80 13 36

43

Български институт по метрология

Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди”

Регионален отдел – Русе

Сектор Габрово

Ганка Мечкова

Директор

+359 66 80 13 98

ф. +359 66 80 13 99

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

47

ТП “Български пощи” ЕАД

Стефан Трифонов

директор

+359 66 80 33 33

066 / 801-193