РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Анализ на пътната обстановка за деветмесечието на 2019-та по време на заседание на Областната комисия по безопасност на движението

Областната комисия по безопасност на движението проведе редовно заседание под председателството на Заместник областният управител Мария Пенева, по време на което беше дискутирано състоянието на пътнотранспортната обстановка на територията на област Габрово. Акцент беше поставен върху настъпилия зимен период и очакваните влошени метеорологични условия. Пенева отправи апел към представителите на общинските администрации да бъде обърнато особено внимание на тротоарите, пространствата около обществените сгради, да се напомнят ако е необходимо още веднъж задълженията на собствениците на магазини и жилищни сгради. През празничния месец да бъде засилен контролът и върху такситата, поиска още председателят на Комисията Мария Пенева. Като сериозен проблем членовете поставиха неспазването на правилата за движение по пътищата от по-малките велосипедисти. Беседите в училище са непрекъснати, но е необходимо да се обърне още повече внимание особено на децата, които до 12 – годишна възраст нямат право да карат по пътното платно. Отговорността е обща и родителите трябва непрестанно с личен пример и разговори да напомнят за безопасността на движение по пътищата. – считат членовете на комисията.

По време на заседанието бяха отчетени и предприетите мерки по изпълнение на стратегиите на общините за подобряване безопасността по пътищата. Анализът на сектор „Пътна полиция“ показва леко намаляване броя на регистрираните пътно-транспортни произшествия за изминалите девет месеца от 2019 г. – 421 за област Габрово, в сравнение с 504 за 2018-та година. 351 само с материални щети и 70 тежки ПТП, като в резултат на същите са загинали 3 и са ранени 77 души.

От регистрираните 421 ПТП, 122 са по пътища от републиканска пътна мрежа /РПМ/ Двадесет и четири от ПТП настъпили по пътищата на РПМ са с тежки последици, при които е загинал 1 и са ранени 26. За същия период на 2018 г. от регистрираните 504 - 155 ПТП са по пътища от РПМ, като 17 са тежки ПТП с 5 загинали и 23 ранени. Тридесет и осем пътнотранспортни произшествия са настъпили по пътища трети клас от РПМ на територията на област Габрово.

По пътища от общинска пътна мрежа през деветте месеца са регистрирани 23 ПТП с материални щети и 5 тежки ПТП с пострадали лица – 6 ранени: двама велосипедисти от тях едно дете, един мотоциклетист, двама водачи на автомобили и един пътник в тях.

Продължават да се изпълняват мерките за създаване на обстановка на безопасност в движението – поддържане и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова безопасна транспортна инфраструктура от страна на общините; контролни, превантивни и образователни мероприятия.