РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областния координационен център и екипите за обхват

Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование бяха акцентът на вчерашната съвместна работна среща на Областния координационен център и екипите за обхват, създадени по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – съобщи старши експертът от Областната администрация Михаела Стоянова. Срещата се организира и в изпълнение на Националната програма „Заедно за всяко дете“ и на нея присъстваха членове на екипите за обхват от училищата и детските градини в общини Габрово, Дряново и Трявна. За Община Севлиево е предвидена отделна среща на 21 ноември. В област Габрово са определени общо 50 екипа за обхват. От представения на срещата доклад за реализираните дейности по Механизма става ясно, че oт началото на учебната година до сега са предприeти мерки за обхващане на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани в детска градина или в първи клас, както и децата и учениците, посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през учебната 2019/2020 година. За този период екипите за обхват са посетили на адрес 480 деца и ученици. Установено е, че в по-голямата част необхванати деца и ученици са извън страната. 15 от тях, които са се завърнали от чужбина, са записани и посещават училище или детска градина. В други 5 случая са въведени мерки за съвместна работа на училища/ДГ с други институции по Механизма, включително социална услуга или консултиране на семействата с цел прибиране и задържане в училище. Присъстващите в залата се насладиха на музикални изпълнения на деца от ДГ „Младост“ и ученици от ОУ „Иван Вазов“ – Габрово, където активно се използва интереса на децата към музиката като начин за тяхното задържане в образователната система.