РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител свиква първите заседания на общинските съвети

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с произведен избор за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, Областният управител на област Габрово Невена Петкова свиква първите заседания на общинските съвети, както следва:
• 11 ноември 2019 г., 11:00 часа - Общински съвет – Севлиево - Ритуална зала на Община Севлиево
• 11 ноември 2019 г., 13:00 часа - Общински съвет – Габрово - Ритуална зала на Община Габрово
• 12 ноември 2019 г., 10:00 часа - Общински съвет – Трявна - Ритуална зала на Община Трявна
• 12 ноември 2019 г., 17:00 часа - Общински съвет – Дряново - Ритуална зала на Община Дряново
Преди началото на заседанията избраните общински съветници, кметове на съответните общини, кметове на кметства ще положат клетва, след което заседанията ще се проведат при следния дневен ред:
1. Откриване и ръководство на заседанието от най-възрастния общински съветник
2. Избор на председател на Общинския съвет по реда на чл. 24, ал.1 от ЗМСМА
3. Организационни въпроси