РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

„Ред и условия за получаване на разрешение за достъп до инфектирана зона в област Габрово”

„Ред и условия за получаване на разрешение за достъп до инфектирана зона в област Габрово”

 

1. Условия

2. Декларация

3. Заявление