РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Предлагат мерки за намаляване на жертвите по пътищата

Мерки за намаляване на жертвите по пътищата обсъдиха на работна среща заместник областния управител Мария Пенева, началникът на сектор Пътна полиция“ Пенчо Пенчев и Деян Дойнов - представител на РУО – Габрово.

Множество дейност са залегнали в предложенията на РУО – Габрово от инструктажи на ученици и родители до изложби, конкурси, тренинги. „Урегулиране на ясни и точни правила за взаимодействие на МВР с местни и национални медии за своевременно предоставяне и обективно отразяване на пътната обстановка и пътния травматизъм, както на национално така и на местно ниво.“ – предлагат от сектор „Пътна полиция“ и още: „При обучението на кандидатите за водачи на МПС, задължително да се въведе управлението на МПС на полигон, като се включи и в практическата част на изпита за придобиване на съответната правоспособност.“ Оттам предлагат още да се предвиди и възможността на сега разположените стационарно камери на АПИ, също да записват, скорост, време , място посока на движение, конкретно МПС, нарушило скоростните режими, защото имат тази техническа възможност. Наред с това да се предвиди мобилните и преносими камери за контрол на скоростта, да се разполагат в МПС собственост на МВР, които на са маркирани, с цел осъществяване на негласен контрол.

Предложени ще бъдат и промени по отношение на административно наказателната дейност – съкращаване на срокове, фиксиране размери на глоби, връчването на санкционни документи…

Всички мерки, които бяха обсъдени по време на срещата, са обобщени и ще бъдат предложени от заместник областния управител Мария Пенева, която ще вземе участие в международна кръгла маса „Ефективни модели и инструменти за повишаване на безопасността на транспортната система“. Тя ще се проведе в Деня на безопасността на движение по пътищата - 29 юни и се организира от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата“. Събитието ще бъде открито от министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заедно с министъра на вътрешните работи Младен Маринов, заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов и генералния секретар на Конфедерацията на пътните администрации в Европа Стив Филипс.