РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО,

В световния календар от дни, посветени на различни каузи, личности и идеи има една дата, към която ние - от Областния съвет по условия на труд, искаме да насочим вниманието Ви – 28 април Световен ден за здравословни и безопасни условия на труд.

Всяка година членовете на Съвета се стараем организирайки различни инициативи да насърчаваме културата на превенция на риска за подобряване на условията на труд, да повишаваме информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, както и заставаме зад идеята, че доброто здраве и безопасност са добри за бизнеса.

Абсолютен факт е, че предприятията с по-високи стандарти на безопасност и здраве са по-успешни и по-устойчиви. Икономическите предимства на доброто управление на БЗР за големите и малките предприятия са значителни като: подобрена производителност поради по-малко отсъствия по болест; намаляване на разходите за здравни грижи; задържане на по-възрастните работници на работа; насърчаване на по-ефикасни работни методи и технологии; намаляване на броя на хората, на които се налага да съкратят работното си време, за да се грижат за член от семейството. Един от примерите в тази насока показва, че всяко евро, инвестирано в БЗР, има възвращаемост от 2,2 евро  и че съотношението между разходите и ползите от подобряване на безопасността и здравето е благоприятно.

Днес, когато конкуренцията е толкова голяма, колкото и предизвикателствата, пред които ежедневно се изправяте, всички ние виждаме, че все повече се стремите да осигурявате максимално добри условията на труд за Вашите служители.

Благодаря Ви за усилията, които полагате и за това че сте отдадени на мисията, която имате, а именно да създавате условията за реализация на Вашите служители и работници. Мисия, която в днешното динамично време не е лесна, но е изключително отговорна. Мисия, от която зависи и интересът към работните места в региона, а така също и у младите хора, за да предпочетат да работят във Вашите компании.

Днес, ние от Областния съвет по условия на труд само насочваме вниманието ви към темата, защото сме убедени, че по-безопасните и по-здравословни работни места са по-производителни, а това е от полза за всички – и служители, и работодатели.

С уважение,

МАРИЯ ПЕНЕВА

Заместник областен управител на област Габрово и

Председател на Областния съвет по условия на труд