РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Наближава крайният срок на проучването за потребностите на бизнеса от работна сила

Наближава крайният срок на проучването за потребностите на бизнеса от работна сила, което Агенцията по заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към областните управители стартира по-рано този месец. Инициаторите апелират за активно участие на работодатели от частния и публичния сектор и определят мнението им и информацията от тях като изключително важна. Тя ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта. Резултатите от анкетата ще послужат и за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика за насърчаване на заетостта и в сферата на средното и висше професионално образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Габрово и общинските планове за развитие.

Ако сте работодател и все още не сте подали информация за вашата нужда от професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики, може да го направите до 28 февруари 2018 година. Проучването се извършва он-лайн чрез електронен анкетен формуляр:

https://www.az.government.bg/bg/news/view/za-vas-rabotodateli-2174/