РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Иванка Иванова Баева

 

 

Образование:

 

Средно образование Априловска гимназия ”Васил Априлов” гр. Габрово
Полувисше образование за начален учител в ИУ „Лазар Станев” гр. Плевен
профил пеене
Висше образование в СУ ”Климент Охридски” гр. София специалност „Право“. Квалификация – юрист

 

Професионална дейност:

 

1977 г. до сега
Адвокат АК, гр. Габрово
1975 г. - 1977 г.
Младши съдия Окръжен съд - Габрово


Свидетелство за правоуправление категория В
Владее руски език