РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

2016-002

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2016-002

 

ID на документа в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 713181

Преписка № 01045-2016-0001

 

Вид на процедурата: договаряне без обявление

Правно основание: чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

 

Предмет на обществената поръчка:

„Предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа и осигуряване на пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на възложителя, намиращи се на територията на област с административен център Габрово”.

 

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Решение за откриване на процедура

12.02.2016 г.

 

Договор

20.06.2016 г.

Становище за предварителен контрол на АОП

13.04.2016 г.

Информация до АОП за сключен договор

Датата и основание за

прекратяване на договора

--------

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

* Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

дата

основание

размер

10.09.2016 г.

Ф.№0001189035 / 08.08.2016 г.

1339,13 лв.

13.09.2016 г.

Ф.№0001192415 / 08.09.2016 г.

1318,10 лв.

14.10.2016 г.

Ф.№0001195638 / 07.10.2016 г.

1118,79 лв.

10.11.2016 г. Ф.№0001198898 / 07.11.2016 г. 1494,75 лв.

16.12.2016 г.

Ф.№0001202143 / 06.12.2016 г.

1843,04 лв.

16.01.2017 г.

Ф.№ 0001205204 / 06.01.2017 г.

2780,69 лв.

13.02.2017 г.

Ф.№ 0001207940 / 07.02.2017 г.

3655,91 лв.