РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

скални феномени

Витата стена”

“Стражата” е най-голямото карстово плато разположено между Севлиево, Дряново и Габрово. На северозапад то завършва с дъговидната “Вита стена” (702 м). От отвесния скален венец пред посетителите се разкрива живописен хоризонт във
всички посоки и през всички годишни времена.
Още в древността е била оценена и от стратегическо гледище. В пещерите на скалния венец са намирали убежище първобитните хора и в тях са оставили фрагменти от съдове, костени и други предмети. Върху неплодородния гръб на скалата траките (VІ-V в.пр.н.е.) са изградили укрепление от ломени камъни, споявани с кален разтвор. По нареждане на римските императори през ІІ-ІV в. укрепеното тракийско селище се превръща в значителен опорен пункт за охрана на близкия път, идващ от Дунава. Римско-византийската крепост на Витата стена просъществувала и през ІV – VІ в. до идването на нашите прадеди – славяни и прабългари, за да оживее като феодално-болярско средище през Втората българска държава ХІІ – ХІV в.

 

"Пеещи скали"

На не голяма площ от 1 465,7 хектара, в землищата на селата Стоките и Кръвеник блика диво великолепие от живот, форми и багри. Името не е избрано отведнъж. “Пеещи скали” е наречен така в чест на чудния феномен - скалните образувания по
билото в източните части на Калоферската планина и тяхната загадъчна песен с гласа на ветровете.
Резерватът ревниво пази гори изпъстрени с ели, явор, ясен и габър. Растителното богатство се допълва от червени и черни боровинки, сибирска хвойна, лавровишня, родопски силивряк, дебелец, синя и жълта петниста тинтява. Тук могат да се срещнат диви кози, мечки, елени и сърни, златки, диви котки и невестулки. Когато в късна есен, на път към хижа Мазалат, преминавате през приказната букова гора и чуете страховит рев, не се плашете – благородните елени надават своя брачен зов.
А ако във ветровит ден прекосявате пеещите скали, ослушайте се-те наистина пеят…

 

 

 

 

Бигоровата скала”

Интересните скални образувания се намират южно от гр.Габрово в региона на Централна Стара Планина. Обхващат площ от 1 ха. Обявени са за природна забележителност на 24.11.1951г.

От центъра на квартал Етъра се тръгва на юг в посока ЕМО “Етър”. Продължава се направо по пътя за Соколски манастир. Движи се по долината на рекичката за с. Водици, изкачва се по серпентини бигоровата скала над селото (или по пряка пътека през градини) и се излиза на обширната манастирска поляна (1 час). Соколският манастир е забележително историческо място за Габрово, свързано с Априлското въстание и Освободителната руско-турска война.

Природна забележителност "Виканата скала “

“Виканата скала “ е обявена за природна забележителност с заповед № 995 от 21. 04. 1971 г.на КОПС при МС ДР№ 190.
Намира се в местността ”Стружната“ на шест километра от гара Кръстец. Надморската височина на скалния феномен е 1000 м. и заема площ от 0,5 ха. Основната скала е доломит, а почвата е кафява горска.

В района на природната забележителност, няколко месеца преди кончината си, народния поет Иван Вазов се е възхищавал на дивната природа на Стара планина и омайващата панорамна гледка, която се открива от Виканата скала към Предбалкана и Дунавската равнина.

 

 

 

 

 

Природна забележителност "Мъхнатите скали"

Защитеният природен обект е обявен със заповед №689 от 22. 07. 1987 г.на КОПС при МС ДР№ 502. Обхваща строго защитена площ от 7, 4 ха. и буферна зона от вековна букова гора под връх Бедек (1488 м.н.в.) на средна възраст над 140 г.
Скалният венец се намира в близост до гр.Плачковци – община Трявна.
Скалните ридове – ритли, както ги нарича народа, са четири - ориентирани в посока югоизток – северозапад. Най – високата им точка е разположена на 1311 м.н.в., а най – ниската на около 900 м.н.в. Между скалните гребени са разположени каменопади, по–малки скални образувания и вековни букови дървета.
Великолепни пейзажи, голяма денивелация, специфичен ландшафт, разнообразен релеф (скални гребени, разломи, сипеи и др.), богат петрографски състав и свързаното с всичко това биологично разнообразие очертават уникалния характер на защитената местност.