РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Студенти от ТУ - Габрово посетиха областната администрация

Студенти от ТУ-Габрово посетиха областната администрация

Днес в областна администрация се проведе обучение на  студенти ІІІ курс, специалност „Публична администрация” при ТУ-Габрово.

Идеята на подобен род изнесени упражнения и лекции е да се съчетае теорията и практиката, да усетят студентите как на регионално ниво се случва политиката на Правителството.

Студентите се запознаха подробно със законовата рамка, която урежда правомощията и функциите на Областния управител, с Устройствения правилник на областната администрация, който регламентира дейността, структурата, числеността и организацията на работа на администрацията. Студентите дискутираха заедно със Заместник областния управител и Главния секретар на областната администрация политиките, които провежда Областния управител на Габрово. Сериозен интерес у тях представляваше темата за туризма и производството  в региона, както и за символите на държавната власт и как се оформя  административната кореспонденция.

Предвидени са още срещи на служители от администрацията и студенти от специалност „Публична администрация”. С оглед на това, че Областна администрация – Габрово е първата Е-област в страната, следващата тема на изнесено упражнение ще бъде „Електронното правителство в България”.