РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

пещери


Пещера “Бачо Киро”

Пещерата се намира близо до Дряновския манастир, северно от Габрово. Нарича се още Дряновска пещера.
Развита е в кредитни варовици, има три етажа, дължината й е 3500м. Има нисък вход и голямо предверие със свод висок около 20м. Следват големи и малки зали, галерии, малки лабиринти с еворзионни котли и синтрови прегради. В тези лабиринти се е криел Бачо Киро. Има красиви пещерни образувания - сталактити, сталагмити, сталактони, завеси, колони. Най-красивата зала е "Хайдушко сборище".
Около входа и на известна дълбочина навътре са разкрити културни пластове. Обитавана е от човека, открити са остатъци от жилища и огнища, а също и различни оръдия на труда. Срещат се няколко вида насекоми и прилепи. Пещерата е изследвана през 1937г, благоустроена е и се посещава от много туристи.

 

 

 

 

 

 Пещера „Мачанов трап”

с. Здравковец

Низходящо -възходяща 4-етажна пещера. Разнообразни форми на профила на напречните сечения на галериите - триъгълна, трапецовидна, правоъгълна. Средни размери на галериите за цялата пещера: ширина 3.65м, височина 2.37м. Има 5 по-значими зали, най-голямата с размери 39х10х10м.
Всички генетични видове натечни синтрови образувания. Струпване на гравитационни блокажи в долните етажи на пещерата. Постоянно подхранване чрез поток влизащ през входа(понор). По хода на галериите 4 странични притока, които обединени в едно губят водите си в сифон в най-ниската част на пещерата. 


 

 

 

Пещера " Андъка"

гр. Дряново

Спомената за първи път от С.Юринич (1891г). Р.Попов прави разкопки пред входа през 1920г. Пещерата се намира в района на Дряновския манастир в края на каньона на река Андъка. Името на пещерата и на реката произлизат от големия пропастен вход (пропаст - хендек), който е затворен при изграждане на пречиствателната станция през 1946 година. Входът на пещерата е отворен на изток и представлява свод с височина около 25м и ширина около 40м. Пещерата може условно да бъде разделена на 3 части по реда на откриването им. Старата част - до Втори сифон, картирана през 1974-76г, е двуетажна с лабиринтни галерии, които са част от системата Бачо Киро - Андъка.
Доказана е връзката с "Водната" (Kазана) в с.Долни Върпища. Новите части представляват в началото ниски галерии с малки разклонения, които завършват с 3 големи зали. Галериите са развити в дясно и над основната река. Напречно на галериите текат два потока, които идват от дясно /посока Костенковци/, като единия е от губилище на река Андъка. По нататък пещерата продължава с високи галерии, които завършват с излаз на основната река с широка и ниска зала със сифони в двата края. Най-новите части, също развити вдясно от реката, все още се проучват и картират. Пещерата е бедна на образувания. В някои зали има повишено съдържание на СО2 до 4%.