РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

резервати Резервата "Пеещи скали" попада в територията на община Севлиево. Разположен е по горните течения на реките Цървулщица и Багарещица, които се спускат по северните склонове на Стара
планина между върховете Куртбашица (1650 м), през най - високия връх Росоватец(1970 м.) до вр.Устриката (1840 м). Други върхове в резервата са Горната кукла , Купнец и върхът, дал името на резервата - Пеещи скали. Народът е нарекъл така скалите, защото при определени условия (посока и сила на вятъра) издават мелодични звуци.
Общата площ на резервата е 1460 ха, от които 510 ха са високопланински пасища. Останалата част е заета от вековна букова гора. ела, явор, габър, жешля и др. Лечебните растения са над 100 вида. Тук се срещат мащерка, жълт кантарион,малина, дива ягода, лечебна иглика, миши уши и др. В горите могат да се видят мечи лук, здравец и лазаркиня, а по ливадите и пасищата – черна и червена боровинка, орлова папрат.
Посетителите на резервата се срещат с голямо разнообразие на животински видове като горската улулица, обикновена кукумявка, бухал, ястреб мишелов, голям ястреб, скален орел, лисица, дива свиня, сърна, благороден елен, златка, белогрив вълк, кафява мечка и др.


Природен резерват "Баадалата"

Баадалата e липова гора, природен резерват край град Севлиево. Намира се 5 км. на югоизток, по пътя за Габрово. Местността е с естествена липова гора и с поддържани насаждения. От поколения
севлиевци ползват тази местност за отдих и за разходки сред нейните ароматни пътеки и поляни. На територията й има извор - кладенче на Св. Марина. Населението си го нарича "Светото кладенче". Вярва в лековитите му свойства и, че водите му покровителстват и помагат на влюбените. В Баадалата и в близост има устроени места за еднодневна почивка и за отдих на хотелски условия. Има и заведения за хранене. Общината проектира вело и пешеходна пътека от парка Черничките до липовата гора на Баадалата.