РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Трета Национална среща за „Транспортните проблеми в България”

Трета Национална среща за  „Транспортните проблеми в България”

На 5 Ноември 2010 г./петък/  от 13.00 часа в “Ритуалната зала” на община Габрово ще се проведе Третата Национална Кръгла маса на тема „Транспортните проблеми в България”.

На срещата ще присъстват г-жа Стефка Славова (Председател на България в Борда на Директорите на Европейската Банка за възстановяване и развитие) , г-н Даниел Берг (Директор на ЕБВР в България) и г-н Данчо Барбалов (Директор на отдела за регионални и общински проекти на ЕБВР в България), седемнадесет областни управители и кметове на общини.

На Третата кръгла маса ще бъдат обсъждани възможностите за сътрудничество между Националната работна група за изготвяне на „интегриран национален план за управление на транспорта в България” и Европейската Банка за възстановяване и развитие. Ще бъдат представени добри европейски практики при разрешаването на транспортните проблеми, както и ще бъдат показани примери за  вече разработени транспортни проекти в Европа. Ще се обсъжда и възможността за създаване на Български транспортен клъстер с цел свовременно разрешаване на транспортни проблеми.

Ще се обсъди и крайният вариант на „Анкетните карти”, които ще бъдат разпратени до всички общини в България с цел създаване и събиране на база данни с транспортните проблеми в България, както и данни за състояние но транспорта днес. Тази база данни ще послужи като основа за по-нататъшни транспортни проекти.

Домакини на срещата са Областният управител на област Габрово г-н Мариян Костадинов и кметът на общината г-н Николай Сираков. Кръглата маса е по инициатива на „Агенция за транспортни проучвания и прогнози” и „Лирекс БГ” и с организационното съдействие на „Мобилтел” ЕАД, „Сектрон”, „Никеа” ЕООД и община Белово.