РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

График за провеждане на обучението на състава на СИК в изборен район 07 – Габровски в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

График за провеждане на обучението на състава на СИК в изборен район 07 – Габровски в изборите за народни представители на 4 април 2021г., утвърден с Протоколно решение на РИК от 24.03.2021г.

 

За СИК с териториален обхват

Дата и час

Организатор на обучението

1

Област Габрово

27.03.2021г. - 11.00 часа

СИЕЛА НОРМА

2

Община Габрово

30.03.2021Г.- 18.00 часа

РИК - Габрово

3

Община Севлиево, Дряново и Трявна

31.03.2021Г.- 18.00 часа

РИК - Габрово

 

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ОН-ЛАЙН, КАТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ ЩЕ ИМА ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ С ИНСТРУКЦИИ. 

https://rik07.cik.bg/ns2021

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” ЗА 2021 ГОДИНА

Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г., която преминава през два етапа – областен и национален. Отговорни за организацията на областния етап са областните администрации, а периодът за провеждане е април - юни 2021 г.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на  нематериалното културно наследство.

До 30 юни 2021 г. в Министерството на културата следва да постъпят протоколите от работата на областните комисиии и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури.

Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на Министерството на културата и на интернет страниците на съответните областни администрации.

През м. юли 2021 г., национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

Поддържането на Националната система „Живи човешки съкровища – България” цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище. Системата се попълва на всеки две години.

 

С типовия формуляр за кандидатстване,  декларациите за предоставяне на изпълнителски права (Приложения № 1 и № 2), както и с пълния текст на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища“ и документите за кандидатстване можете да се запознаете тук.

Проведе се работна среща във връзка с предстоящите избори

Заместник областният управител Мария Пенева, заедно с организационно - техническият екип от Областната администрация, ангажиран с подготовката за провеждане на предстоящите избори на 4 април, проведоха работна среща с представители на всички институции от област Габрово, които участват в процеса – председателят и зам.-председателят на Районна избирателна комисия Габрово, секретарите на общинските администрации от Габрово, Севлиево, Трявна; представител на община Дряново; началникът на Териториално звено ГРАО, „Информационно обслужване" АД, ОД на МВР – Габрово и ПБЗН – Габрово, ЕНЕРГО – ПРО; РЗИ – Габрово и ЦСМП – Габрово.

Целта на срещата е да се координират действията по организация на предстоящите парламентарни избори, както и да се уточнят възникнали въпроси в хода на подготовката им. Една от широко обсъжданите теми бе във връзка със спазването на противоепидемичните мерки в деня на гласуването и по-конкретно в избирателните секции. „Вярвам, че членовете на СИК имат самосъзнание и работата ще върви съгласно разписания здравен протокол – това е в интерес на опазване здравето на всички“ – коментира председателят на РИК Мария Недева, която сподели още, че всички дейности към този момент се случват нормално и съобразно сроковете в изборния кодекс. Предстоят да се проведат обученията на СИК, които този път ще бъдат online. Коментирани бяха въпроси, свързани и с машинното гласуване. Такова ще се проведе в 157 избирателни секции в област Габрово  - като пълният списък може да бъде проверен на интернет страницата на Централната избирателна комисия / https://rik07.cik.bg/ns2021/ Общо 3 са подвижните секции като 1 е предвидена за община Габрово и 2 за община Севлиево. Към момента тече срокът, в който лицата поставени под карантина или задължителна изолация могат да подадат заявление за гласуване с подвижна  избирателна кутия.

Представителите на общините имаха възможност да споделят проблеми или препоръки към организационната част. От МВР и Пожарна безопасност декларираха също готовност за нормално провеждане на изборите за народни представители на 4 април, а от Електро разпределителното дружество информираха, че са отменили всички планови прекъсвания в изборния ден и следващия.