РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Грипна епидемия в общините Дряново, Севлиево и Трявна, в Габрово - учениците са в грипна ваканция.

Дните от 27 до 31 януари са обявени за неучебни във всички училища на територията на област Габрово. Грипна епидемия е обявена за общините Дряново, Севлиево и Трявна. По информация от Регионалната здравна инспекция - Габрово нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания за седмицата е нараснало и заболяемостта е достигнала предепидемични и епидемични стойности от:

  • 191,000 на 10 000 души за община Габрово
  • 263,823 на 10 000 души за община Севлиево
  • 324,305 на 10 000 души за община Трявна
  • 226,975 на 10 000 души за община Дряново

От РЗИ – Габрово посочват, че най–висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. /511,36 %00/, следвана от възрастовата група 5-14 г. /232,02 %00 / и възрастова група 15-29 г. /222,58%00 /.

На Бабинден - начало на кампания по набиране на средства за ремонт и закупуване на оборудване за „Отделението по акушерство и гинекология“

Благодарност към всички, които посрещат в ръцете си новия живот и пожелания първото бебе на 2021 година да проплачe в ново, модерно и приятно за престой АГ – отделение. С това наричане областният управител и директорът на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ дадоха старт на кампанията по набиране на средства за ремонт и закупуване на оборудване за „Отделението по акушерство и гинекология“ в Деня на родилната помощ. „Последното останало нереновирано отделение, откъдето тръгва пътя на нашите деца, се превърна в наша кауза.“ – сподели областният управител Невена Петкова, която разказа как се е зародила идеята Областна администрация да дари последните останали броеве на новото изданието „Дързостта да бъдеш първи“ на онези, които първи са подкрепили идеята – „Алекс и Ко“ ООД, „Идеал Стандарт – Видима“ АД, Печатница М-ПРЕС - Севлиево, Ротари клуб – Габрово и Северноцентрално държавно предприятие. Тя изрази увереност, че както в миналото на габровския индустриалец не му е било чуждо да дарява средства за различни каузи, така и днес има много обществено ангажирани хора, благодарение на които едно мечта и кауза ще се превърне в реалност.

По традиция на този ден беше извършен ритуалът, в който родилка измива ръцете на най – възрастната акушерка. Днес това беше акушерката Кабакчиева, която пожела на всички свои колеги да продължават да вършат своята работа с горещи сърца, радост и професионализъм.

Успешна 2019-та година отчете началникът на отделението д-р Анчев. Статистиката показва, че през изминалата година в габровската болница са родени 309 бебета. 100 жени са предпочели други болници, сподели д-р Анчев, а причината за това тяхно решение - условията в болницата не са такива, каквито на други места. Той изрази надежда, че следващата година този празник ще бъде отпразнуван в обновено отделение, с подмладен състав, нови попълнения и повече родени деца.

И докато траеше празничната церемония всички погледи бяха насочени към най – важните бебетата Алис и Радослав – които търпеливо изчакаха, за да получат своите благопожелания от гостите. Алис е първото бебе, родено в област Габрово за 2020 година. Малката дама е проплакала на 1 януари в 19:45 часа, тежи 3,300 кг и е висока 50 см. Радослав като един истински юнак тежи цели 3,600 кг и е късметлията, на който се падна официално и обредно изписване на днешния празничен ден.


Всеки, който желае да направи дарение, което да бъде използвано за ремонт и закупуване на болнично обзавеждане на „Отделение по акушерство и гинекология“ при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД може го направи на следната дарителка сметка:

IBAN: BG62STSA93000021423558

BIC: STSABGSF

Банка ДСК клон Габрово

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

За участието на всеки в благотворителната кампания ще бъде предоставен Договор за дарение от МБАЛ "Д-р Тота Венкова" и връчено Удостоверение за дарение

Заседава Областният съвет за развитие

Днес членовете на Областния съвет за развитие проведоха редовно заседание, по време на което беше актуализиран неговият състав, вследствие от резултатите от местните избори. Съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие „Председател на областния съвет за развитие е областният управител, а членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.” Членовете на Съвета определиха и кметовете на община Габрово и Севлиево за представители от област Габрово в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район /РСР на СЦР/. Направено беше предложение на заседанието на РСР на СЦР, когато се избират членове на комитетите за наблюдение, областният управител да предложи в съставите на КН на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и КН на Програмата за развитие на селските райони да бъдат включени представители от област Габрово.

Областният управител информира присъстващите за внесения на 2 януари т.г. в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.

Акцент е разработването и приемането на плановите документи за програмния период 2021-2027 г. В тази връзка Невена Петкова обърна внимание на няколко предложения за промени, които са заложени в законопроекта и са свързани с подготовката на плановете и използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове, а имено: намаляване броя на стратегическите документи и отпадане разработването на областна стратегия за развитие. Ще бъдат въведени нов тип документи, обединяващи стратегическото и пространствено планиране на регионалното развитие: национална концепция за регионално и пространствено развитие; интегрирана териториална стратегия за развитие на статистически район от ниво 2; план за интегрирано развитие на община. Предложени са още институционални реформи в посока разширяване на функциите, правомощията и състава на регионалните структури в районите от ниво 2, които да имат възможност да изпълняват и функции, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕСИФ, както и укрепване на техния капацитет. – съобщи още областният управител.