РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Област Габрово - пример за добра съвместна работа на институциите и добри постигнати резултати по механизма за обхват

“Област Габрово бе дадена като пример за добра съвместна работа на институциите и добри постигнати резултати по механизма за обхват.” - информира заместник областният управител Кристина Сидорова, която днес заедно с главния експерт Михаела Стоянова участва днес в среща на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
От 16 септември започват традиционните обиколки по домовете на учениците, които не са записани или не са се явили в училище в първия учебен ден.
Сформирани са 1335 екипа, които ще търсят децата вкъщи. В тях се включват 19 915 преподаватели, социални работници, полицаи, представители на общините и областните управи, регионалните управления на образованието и регионалните здравни инспекции.
Припомняме, че добрата практика с междуинституционални групи за проверки на терен беше въведена в област Габрово още в началото на тази година. Работните групи към четирите общини са осъществили общо 34 посещения на адреси на ученици в риск от отпадане. “Обхватът на децата и учениците в област Габрово е на много добро ниво. Директорите на образователните институции и екипите за обхват са положили необходимите усилия за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици. Отнасят се отговорно към всеки индивидуален случай. При посещенията на работните групи по адреси са предлагани различни решения за подпомагане справянето с всеки казус.” - обобщава Михаела Стоянова, която е част от работните групи.