РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Публикувани са списъците на одобрените преброители и контрольори

Областна преброителна комисия  - Габрово съобщава, че на сайтовете на общините в Габровска област в рубрика Преброяване 2021 са публикувани списъците на одобрените преброители и контрольори.

В сайта на НСИ в рубрика Преброяване 2021 са качени образци на преброителните материали и инструкции за тяхното попълване.

Обучението на преброителите и контрольорите ще се извърши, както следва:

  • За Община Габрово: 9.00 ч. на 25 и 27 август 2021  г. в зала „Възраждане“ по график, който ще бъде допълнително оповестен;
  • За Община Дряново: 9.00 ч. на 24.08.2021 г. в Ритуална зала на Община Дряново;
  • За Община Севлиево: 9.00 ч. на 1.09.2021 г. в Дом на културата "Мара Белчева“;
  • За Община Трявна: 9.00 ч. на 26.08.2021 г. в зала "Дръзновение" на НЧ "П. Славейков - 1871".