РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 60 от Изборния кодекс и Решение № 5-НС от 12.05.2021 г. на Централната избирателна комисия Областен управител на област Габрово съобщава, че на 14 май 2021 г. (петък) от 10:30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово, адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3, ще се проведат консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание за състав на Районна избирателна комисия – Габрово за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Редът, условията и представителството за провеждане на консултациите, както и необходимите документи, са посочени в чл. 60 от Изборния кодекс и съответните решения на ЦИК.