РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

До 31 март се подават заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия на граждани, поставени под задължителна карантина или изолация

В сряда изтича срокът, в който се подават заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия на граждани, поставени под задължителна карантина или изолация.

Заявлението се подава до 31 март., 17.30 ч., при кмета на общината/ района/ кметството или кметския наместник по постоянния адрес на избирателя, поставен под задължителна карантина или изолация, или по настоящия му адрес, ако вече е регистриран за гласуване по настоящ адрес.

Заявлението се подава:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Централната избирателна комисия публикува образеца на заявлението на своя сайт, в секция „За избирателите“ - https://www.cik.bg/bg/ns2021/voters.