РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Предложение за промяна на маршрутно разписание остана без утвърждаване

Областната транспортна комисия проведе редовно заседание във връзка с постъпило предложение от Община Трявна за промяна на маршрутно разписание от областната транспортна схема по линия Трявна – Габрово – Трявна. До утвърждаване на предложението не се стигна и председателят на комисията – заместник областният управител Мария Пенева, остави заседанието отворено. Мотивите за това са липсата на обоснованост на предложението, с което на база наблюдения се предлага да отпаднат 4 линии в часовете на тръгване от автогара Трявна за Габрово в 9:00 ч, 11:00 ч, 13:00 ч, 17:00 ч и съответно в обратна посока от автогара Габрово за Трявна в 10:00 ч, 12:00 ч, 14:00 ч, 18:00 ч.  Към това се предлагат и 5 линии, които няма да се изпълняват само през периода 01.07 до 15.09.

След дискусия по темата председателят на Комисията изиска допълнителна информация, на база на която да бъде преразгледано предложението и едва тогава комисията да гласува утвърждаване на отпадането на посочените линии, в случай че това е необходимо.