РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
чл. 32, ал. 1, от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации, съгласно решение от проведено учредително заседание на 02.12.2011 г. и с цел подпомагане дейността на Областния управител на област Габрово при осъществяване на държавната политика в сферата на образованието, науката, културата, младежките дейности и спорт

 

Правилник/правила за работа
Правилник за организацията и дейността на
Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт
приет на заседание, проведено на 13.02.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Сидорова– Заместник областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Михаела Стоянова – главен експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
  1. Катя Робова – главен експерт в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“, Община Габрово;
  2. Николай Карагьозов – заместник кмет на Община Дряново;
  3. Красимира Йорданова – заместник кмет на Община Севлиево;
  4. Кольо Дабков – старши експерт КОСЗ в Община Трявна;
  5. Георги Маринов – началник на РУО – Габрово;
  6. Даниела Маринова – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово;
  7. доц. д-р Лиляна Русанова – заместник-ректор на ТУ – Габрово;
  8. Любка Тинчева – директор на Национален музей на образованието;
  9. Савина Цонева – директор на РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово;
  10. Антоанета Янкабакова – изпълнителен директор на ИМКА – Габрово;
  11. Николинка Хинкова – представител на ОУН – Габрово;
  12. Вера Пърликова – специалист „Младежки дейности“ в Областен съвет на БЧК – Габрово;
  13. Таня Георгиева – експерт РЕКИЦ „Читалища“ Габрово;
  14. Евгени Недев – директор на ХГ „Христо Цокев“;
  15. Росица Бакърджиева – директор на Общински спортни имоти – Габрово;
  16. Маргарита Доровска – директор на Дом на хумора и сатирата;
  17. Данаил Лалев – заместник председател на Съюза на народните читалища.
  18. Петко Койчев – директор на Драматичен театър „Рачо Стоянов“

 

Основание за създаване:
чл. 32, ал. 1, от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации

Съставът е актуализиран със: със Заповед №ОСК-13-138 от 16.06.2021 г.


 

Протокол №1

Правилник - приет на 25.02.2016 г.

Годишен доклад за 2015 г.

Областен план за младежта - 2016

Протокол №2

Протокол №3

Заповед 7.03.2017 г.

Протокол от 17.05.2017 г.

Заповед 28.06.2017 г.

Протокол от 14.07.2017 г.

Протокол от 08.11.2017г.

Протокол от 13.02.2020г.