РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Акт за създаване:

ПМС № 351/20.12.2006г.

 

Правилник/правила за работа:

Правилник за дейността на НССЕДВ, приет с ПМС № 351/20.12.2006г.

 

председател: Невена Петкова
секретар: Михаела Стоянова

 

Заповед за определяне на състава

Отчет за дейности по интеграция 2015г.

Протокол заседание 19.06.2014

Протокол заседание 27.03.14