РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Заповед № РД-07-510/30.08.2011г. на  председателя на НСИ

 

Правилник/правила за работа:

Правила за работа на Областна преброителна комисия;
Организационен план за дейността на Областна преброителна комисия, Област Габрово 2010-2011г.

 

Председател/секретар:

Заместник областен управител
Директор ТСБ