РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Писмо № 02-19-169/01.09.2004г.на Министъра на ДА и въз основа Програма за изпълнение на Национална стратегия за противодействие на корупцията 2004-2005

Председател: Росен Цветков – заместник-областен управител на област Габрово
Секретар: Веселина Георгиева – младши експерт в  Областна администрация – Габрово

 

Членове:
1. Александър Александров – зам. - адм. ръководител, зам.- окръжен прокурор в  Окръжна прокуратура - Габрово;
2. Пламен Попов - съдия в Окръжен съд - Габрово;
3. Иван Цонков - административен ръководител - председател на Административен съд – Габрово;
4. Илиян Кръстев - началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност” към  ОД на МВР – Габрово;
5. Светозар Хинтоларски -началник на Митническо бюро - Габрово;
6. Красимир Димитров - главен юрисконсулт в отдел „Обжалване” на НАП - Габрово;
7. Николай Колев - директор на КОНПИ, ТД - Велико Търново

8. Полина Тихова - секретар на община Габрово;
9. Румяна Дъчева - секретар на община Севлиево;
10. Мирослава Лилова - секретар на община Дряново;
11. Николинка Николова - заместник кмет на община Трявна;
12. Минка Минчева – главен редактор във вестник "Росица" - Севлиево;
13. Юлия Влаева - началник отдел „Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване” на РУО – Габрово;
14. д-р Ирина Моровякова – заместник - директор на РЗИ – Габрово;
15. д-р Светослав Спасов - директор на ОДБХ – Габрово;
16. д-р Светла Пашова - председател на РК на Български лекарски съюз – Габрово;
17. Катя Колева - директор Дирекция „Инспекция по труда” - Габрово;
18. Лиляна Хранова - Петкова - главен секретар в ОД „Земеделие” - Габрово;
19. Галина Михнева - изпълнителен директор на ГТПП;
20. Александър Петров -  началник  ОО „Автомобилна администрация” – Габрово;
21. инж. Лунка Караиванова - инспектор в РО „Национален строителен контрол”- Габрово;
22. Велина Минкова - Тотева – експерт в  КСБ Габрово;
23. Митко Митов - член на КС на ГД „ДНЕС”;
24. доц. д-р инж. Марин Маринов - Председател на Контролния съвет на ТУ-Габрово;
25. Таня Сотирова - председател на Студентски съвет ТУ – Габрово.
26. Маргарита Стоянова – журналист, член на СБЖ – Габрово

 

Общи документи

Състав

Документи 2010 г.

Документи 2011 г.
Документи 2012 г.

Документи 2013 г.

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.

Документи 2018 г.