РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Състав на Областната епизоотична комисия:

 

Председател: Росен Цветков – заместник областен управител

Секретар: д-р Васил Петров – ОДБХ Габрово

 

Членове:

1. д-р Светослав Спасов – ОДБХ – Габрово

2. д-р Нели Грашева - ОДБХ - Габрово

3. Силвия Маркова – Областна администрация –Габрово

4. д-р Николай Пенчоков –РЗИ – Габрово

5. д-р Татяна Велиславова –РЗИ – Габрово

6. Андрей Хайтов – ОД на МВР - Габрово

7. Гергана Илиева – РД ПБЗН – Габрово

8. инж. Росица Колева –„Северноцентрално държавно предприятие” ДП

9. инж. Иван Степанов –ТП ДЛС Росица

10. инж. Росен Радев – ТП ДГС Габрово

11. инж. Мирослав Илиев –ТП ДГС Плачковци

12. инж. Данчо Тончев –ТП ДГС Севлиево

13. Венцислав Маринов –ЛРД „Чардафон”

14. д-р Иван Михов – РК на БВС

 

Основание за създаване:

 

чл.128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Съставът на комисията е актуализиран със Заповед № ОСК-09-01-131 от 22.08.2019 г.

 

Правилник

 

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.

Документи 2018 г.

Документи 2019 г.