РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Акт за създаване:

Чл.11, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
Десислава Гълъбова – главен експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:
1. Недялко Ценков – директор дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност”, Община Габрово
2. Даниела Денева – младши експерт, Община Дряново
3. Севина Драндарова – началник-отдел "Транспорт и екология", Община Севлиево
4. Росица Андреева – старши специалист „Общинска собственост” в дирекция СДУР, Община Трявна
5. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление
6. Фьодор Леонтиев – главен инспектор в Областен отдел "Автомобилна администрация"
7. Панайот Панайотов – главен инспектор в ИА „Железопътна администрация”, „Районна железопътна инспекция”, Г.Оряховица
8. Детелин Цветков – Национално сдружение на автобусните превозвачи в България

Основание за създаване:
Чл.11, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Съставът на комисията е актуализиран със Заповед № ОСК-08-01-101 от 31.05.2017 г.

Общи документи

Областна транспортна схема

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Протокол 24 неприсъствено заседание август 2016 г.

Протокол 25 от 23 януари 2017 г.

Протокол 26 от 5 май 2017 г.

Протокол 27 от 18.12.2018 г.

Протокол 28 от 20.02.2019 г.

Протокол 29 от 29.08.2019 г.

Протокол 1 - неприсъсвено заседание - март 2020 г.

Протокол 4 от 19.10.2020 г.

Протокол 5 - ноември 2020 г.