РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Акт за създаване:

Чл.43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
Десислава Гълъбова – Областна администрация

ЧЛЕНОВЕ:
1. Румяна Илиева-Стефанова – Регионален съвет на КНСБ
2. Светла Начева – Синдикален регионален съюз на КТ “Подкрепа”
3. Галина Михнева – Габровска търговско-промишлена палата
4. Пламен Ацаров – Индустриална стопанска асоциация/Стопанска камара/


Основание за създаване:
Чл.43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд


Съставът е актуализиран със Заповед № ОСК-02-01-98 от 31.05.2017 г.

Общи документи

Състав 

Документи 2013 г.

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.

"Покана - 19.07.2017"

Протокол №36 от 19 юли 2017 г.

Покана - 25.10.2017 г. 

Протокол 37 от 25.10.2017 г.

Протокол 38 - 30.01.2018 г.

Протокол 39 - 25.04.2018 г.

Протокол 40 - 11.07.2018 г.

Протокол 41 - 18.12.2018 г.

Протокол 42 - 30.01.2019 г.

Протокол 43 - 09.07.2019 г.

Протокол 44 - 04.12.2019 г.

Протокол 1 - 25.02.2020 г.

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 1 - март 2021