РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и Чл.43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Правилник/правила за работа:

Правила за организацията и дейността на
Областния съвет по условия на труд – град Габрово

Правилникът е приет на 23.09.1999 г. и актуализиран на 07.12.2011 г. с Протокол № 18

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Сидорова – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:
София Димитрова – младши експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация - Габрово

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Даниела Йорданова – председател на СРС на КТ "Подкрепа – Габрово
  2. Росица Йонкова – председател на РС на КНСБ - Габрово
  3. Галина Михнева – изпълнителен директор на Габровска търговско-промишлена палата
  4. Пепа Сомлева - председател на управителния съвет на ИСА /Стопанска камара/ - Габрово


Основание за създаване:
На основание чл. 43, ал.1 и 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд


Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-02-01-128 от 03.06.2021 г.

 

Общи документи

Състав 

Документи 2013 г.

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.

"Покана - 19.07.2017"

Протокол №36 от 19 юли 2017 г.

Покана - 25.10.2017 г. 

Протокол 37 от 25.10.2017 г.

Протокол 38 - 30.01.2018 г.

Протокол 39 - 25.04.2018 г.

Протокол 40 - 11.07.2018 г.

Протокол 41 - 18.12.2018 г.

Протокол 42 - 30.01.2019 г.

Протокол 43 - 09.07.2019 г.

Протокол 44 - 04.12.2019 г.

Протокол 1 - 25.02.2020 г.

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 1 - март 2021

Протокол 2 - май 2021

Протокол 3 - август 2021

Протокол 4 - декември 2021