РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Закона за администрацията чл.32, ал.1  и чл.3б, ал.2 и 3 от Кодекс на труда

 

Правилник/правила за работа:

Правила за организацията и дейността на
Областния съвет за тристранно сътрудничество – град Габрово,
Приети от ОСТС – Габрово с Протокол №2 на 10.01.2002 г. и актуализирани с Протокол №3 на 05.07.2006 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Сидорова – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:
София Димитрова – младши експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация Габрово

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Даниела Йорданова – председател на СРС на КТ "Подкрепа – Габрово
  2. Росица Йонкова – председател на РС на КНСБ - Габрово
  3. Галина Михнева – изпълнителен директор на Габровска търговско-промишлена палата
  4. Пепа Сомлева - председател на управителния съвет на ИСА /Стопанска камара/ - Габрово


Основание за създаване:
На основание Решение на Министерския съвет, Протокол № 58/06.12.2001 г.


Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-06-01-130 от 03.06.2021 г.

 

Заповед

Протоколи 2013 г.

Протоколи 2014 г.

Протоколи 2015 г.

Протокол № 17 от 9 март 2016 г.

Протокол № 18 от 4 октомври 2016 г.

Протокол № 19 от 9 май 2017 г.

Протокол 20 от 30.11.2017 г.

Протокол 21 - 31.01.2018 г.

Протокол 22 - 03.10.2018 г.

Протокол 23 - 19.03.2019 г.

Протокол 24 - 25.06.2019 г.

Протокол 25 - 27.11.2019 г.

Протокол 1 - неприсъствено заседание-ОСТС-препис

Протокол 2 - неприсъствено-юли-ОСТС

Протокол 3

Протокол 1 ОСТС - март 2021

Протокол 2 ОСТС - 24 юни

Протокол 3 - ноември - неприсъствено заседание-Препис