РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Акт за създаване:

Решение на МС, Протокол № 58/06.12.2001Г.

Правилник/правила за работа:

Правила за организацията и дейността на
Областния съвет за тристранно сътрудничество – град Габрово
Приети от ОСТС - Габрово на 10.01.2002г. (Протокол № 2) и актуализирани на 05.07.2006г. (Протокол № 3)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
Десислава Гълъбова – главен експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:
1. Пламен Ацаров – заместник-председател на ИСА /Стопанска камара/, Габрово
2. Светла Начева – председател на СРС на КТ "Подкрепа
3. Галина Михнева – изпълнителен директор на ГТПП
4. Румяна Илиева-Стефанова – председател на РС на КНСБ


Основание за създаване:
Решение на Министерския съвет, Протокол № 58/06.12.2001 г.


Съставът е актуализиран със Заповед № ОСК-06-01-99 от 31.05.2017 г.

Заповед

Протоколи 2013 г.

Протоколи 2014 г.

Протоколи 2015 г.

Протокол № 17 от 9 март 2016 г.

Протокол № 18 от 4 октомври 2016 г.

Протокол № 19 от 9 май 2017 г.

Протокол 20 от 30.11.2017 г.

Протокол 21 - 31.01.2018 г.

Протокол 22 - 03.10.2018 г.

Протокол 23 - 19.03.2019 г.

Протокол 24 - 25.06.2019 г.

Протокол 25 - 27.11.2019 г.

Протокол 1 - неприсъствено заседание-ОСТС-препис

Протокол 2 - неприсъствено-юли-ОСТС

Протокол 3

Протокол 1 ОСТС - март 2021