РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Акт за създаване:

Чл.9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта

Правилник/правила за работа:

Правилник за устройството и дейността на Постоянната комисия по заетост
към Областния съвет за развитие – Габрово
Приет с Решение
№ 2 на 21.05.2002г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
Мария Хубанова – главен експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:
1. Нела Рачевиц – Община Габрово, заместник-кмет
2. Деница Вачкова – Община Дряново, заместник-кмет
3. Красимира Йорданова – Община Севлиево, заместник-кмет
4. Николина Николова - Община Трявна, заместник-кмет
5. Лена Енева – Дирекция "Бюро по труда", директор
6. Нели Баракова – Регионална дирекция "Социално подпомагане", директор
7. Катя Колева – Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Габрово, директор
8. Георги Цветков – началник на отдел „Статистически изследвания – Габрово“
9. Галина Михнева – ГТПП, изпълнителен директор
10. Пепа Сомлева – ИСА (Стопанска камара), секретар
11. Светла Начева – СРС на КТ "Подкрепа", председател
12. Румяна Илиева-Стефанова – РС на КНСБ, председател
13. Магдалена Василева – Общинско училищно настоятелство, председател на УС

Основание за създаване:
Чл.9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта

Съставът на комисията е актуализиран със Заповед № ОСК-07-01-151 от 28.08.2017 г.

Протоколи 2013 г.

Протоколи 2014 г.

Протоколи 2015 г.

Протоколи 2016 г.

 

Протокол 79 от 05.01.2017 г.

Протокол 80 от 15.02.2017 г.

Протокол 81 от 28.03.2017 г.

Протокол 82 от 24.04.2017 г.

Протокол 84 от 09.02.2018 г.

Протокол 85 от 26.03.2018 г.

Протокол 86 от 26.04.2018 г.

Протокол 87 от 16.10.2018 г.